Yiyecek-İçecek Hizmetlerinde Sürdürülebilir Atık Yönetimi


Özgen I.

in: Sustainable Food and Beverage Services, Dr.Öğretim Üyesi Çinuçen OKAT ve Dr.Öğretim Üyesi Pelin KOÇ, Editor, Detay Yayıncılık, Ankara, pp.144-165, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Detay Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.144-165
  • Editors: Dr.Öğretim Üyesi Çinuçen OKAT ve Dr.Öğretim Üyesi Pelin KOÇ, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract


Yiyecek-içecek hizmetlerinin girdi-çıktı süreçleri, yarattığı atık miktarları

doğrultusunda, sürdürülebilirliğin ağırlıklı çevresel olmak üzere ekonomik ve

sosyal tüm boyutlarını kapsamaktadır. 8 milyara yaklaşan dünya nüfusu ve

yaşadığımız iklim krizi var olan kaynakları daha da kısıtlı hale getirecektir.

Kaynakların etkin kullanımı hem atık yönetiminin hem de sürdürülebilirliğin

özünde yer almaktadır. Örneğin; atık yönetimi hiyerarşisinde yer alan geri

kazanım, hammadde maliyetlerinde önemli tasarruflara neden olmaktadır bu

durum hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirlikle ilişkilidir. Yakma

sonucu enerji elde etme veya gıda atıklarından kompost üretme ise yine

sürdürülebilirliği sağlamada kullanılan yöntemlerdendir. Yiyecek-içecek

hizmetlerinde sürdürülebilir atık yönetimi konusuna bütüncül bir bakış açısı

getirebilmek adına çalışmada tarihsel süreçte sürdürülebilirlik ve

sürdürülebilir kalkınma (SK) konuları genel olarak incelenmiş, sürdürülebilir

kalkınma amaçları (SKA) içinde yer alan ve atık yönetimi ile doğrudan ilişkili

sorumlu üretim ve tüketim konusuna değinilmiş sonrasında atık çeşitleri ve

tanımları, atık hiyerarşisi, atık yönetimi gibi başlıklar yiyecek-içecek hizmetleri

özelinde irdelenip konuyla ilgili teknolojik uygulamalara yer verilmiştir.