Borik Asidin Rotenon İle Oluşturulan Parkinson Hastalık Modeli Üzerindeki Nöroprotektif Etkisinin İn Vitro Araştırılması


Creative Commons License

Kavak D. E., Balbal B., Bitmez B., Serdaroğlu Kaşıkçı E., Kızıldağ S.

18.Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, Ankara, Turkey, 26 - 29 October 2023, pp.41

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.41
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Parkinson hastalığı (PH); nörodejenerasyon ve dopaminerjik nöronların kaybına yol açan karmaşık ve çok yönlü nörodejeneratif bir hastalıktır. Substantia nigra pars compacta'da dopaminerjik nöronların azalması ve sitoplazmik cisimciklerde yanlış katlanmış α-sinüklein birikimi sonucu Lewy cisimcikleri PH' nin patolojik özelliklerini oluşturur. Rotenon, tropik bitki tarafından üretilen doğal bir toksindir. Kan-beyin bariyerini geçen Rotenon, nöronlara girdikten sonra proteazom aktivasyonunu inhibe ederek; α-sinüklein fosforilasyonuna, agregasyona, Lewy patolojisine ve nigrostriatal dopaminerjik nöron dejenerasyonuna yol açar. Borik asit (BA); borun, insanların doku ve vücut sıvılarında bulunan en yaygın formudur. BA’ nın vücutta eksikliği ise motor ve bilişsel fonksiyonlarda azalmaya neden olur. Çalışmamızın amacı in vitro insan nöroblastoma hücre hattı olan SH-SY5Y hücre hattında Rotenon ile oluşturulan PH modelinde BA’ nın olası koruyucu etkisinin incelenmesidir. BA’ nın sitotoksik etkisi; 200µM, 100µM, 50µM, 20µM BA ve 50µM Rotenon konsantrasyonlarının SH-SY5Y hücresine kombine uygulanarak MTT deneyi ile belirlendi. Rotenon, BA ve Rotenon + BA gruplarının PH modeli oluşturulan SH-SY5Y hücrelerinin sitotoksisitesinde rol alan sinyal yollarına ait gen ifade seviyeleri kantitatif revers transkriptaz polimeraz zincir reaksiyonu ve protein ekspresyonundaki değişiklikler Western Blot yöntemiyle araştırıldı. Yapılan MTT deneyi sonucunda, 50 µM Rotenon ile oluşturulan PH modelinde canlılık %64,58 hesaplanırken 200µM BA ile kombinasyon sonucunda canlılık %116,36 olarak hesaplanarak anlamlı bir proliferasyon gözlemlendi. Bu doz RT-qPCR ve Western blot deneyleri için seçilerek kullanıldı. mRNA seviyesinde 50 µM Rotenon + 200 µM BA uygulaması, sadece Rotenon grubuna kıyasla pro-apoptotik BAX/BCL-2 oranında 0,54 kat değişim göstererek apoptozdan korunduğu gözlemlendi. Buna bağlı olarak BA’ nın nöroprotektif etki gösterdiği sonucuna varıldı.