Mineral ve Kemik Bozuklukları Tedavisinde Kalsimimetiklerin Rolü


Deligöz Bildacı Y., Kazancıoğlu R.

Türkiye Klinikleri Journal of Nephrology Special Topics, vol.11, pp.51-58, 2018 (Peer-Reviewed Journal)