A View of the Future Hotels From Today: A Scenario Analysis


Hazarhun E., Yılmaz Ö. D.

Journal of Tourism and Gastronomy Studies, vol.9, no.3, pp.1901-1931, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

With the rapid advancement of technology and the importance of contactless tourism during
the pandemic process, the use of smart tourism technologies in accommodation businesses
has become widespread. The qualitative research method was used in this study, which was
carried out to reveal in-depth the perspectives of the guests on smart tourism technologies
used in accommodation businesses or expected to be used in the future. In this regard,
interviews were held with 12 participants from Generation Y who study technology-related
issues during their postgraduate education. The data obtained from the interviews were
subjected to through the MAXQDA 2020 qualitative data analysis program. According to
the results of the research, the guests stated that getting service with more hybrid (human
and technology) systems and the widespread use of smart tourism technologies in
accommodation businesses would create new job definitions. Among the benefits of smart
tourism technologies in accommodation establishments are the widespread use of smart
tourism technologies, reduction of costs and operational errors, and personalized service to
guests; among the harms of smart tourism technologies are unemployment, loss of elderly
customers, and the fact that these technologies create more energy dependence in
accommodation businesses.

Bu çalışmanın amacı misafirlerin, konaklama işletmelerinde kullanılan veya gelecekte
kullanılması öngörülen akıllı turizm teknolojilerine bakış açılarının derinlemesine ortaya
konmasıdır. Bu doğrultuda çalışmada nitel araştırma desenlerinden fenomenoloji
kullanılmış ve lisansüstü eğitiminde teknoloji ile ilişkili konuları çalışan Y kuşağına mensup
12 kişi ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde edilen veriler MAXQDA
2020 nitel veri analiz programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre
konaklama işletmelerinde misafirler daha çok hibrit (insan ve teknoloji) sistem ile hizmet
almayı ve akıllı turizm teknolojilerinin konaklama işletmelerinde yaygınlaşmasının
konaklama işletmelerinde farklı meslek kollarında istihdamı arttıracağını belirtmiştir.
Konaklama işletmelerinde akıllı turizm teknolojilerinin faydaları arasında akıllı turizm
teknolojilerinin yaygınlaşması maliyetlerin ve operasyonel hataların azalması ve misafirlere
kişiselleştirilmiş hizmet sunulması; akıllı turizm teknolojilerinin zararları arasında ise
işsizlik, yaşlı müşterilerin kaybı ve söz konusu teknolojilerin konaklama işletmelerinde
daha çok enerji bağımlılığı yaratması yer almaktadır.