Türk Siyasal Katılımında Bir Parametre


Güldiken N., Kaya G.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.105-111, 2004 (Peer-Reviewed Journal)