Ortaçağ Feodal Mülkiyet Anlayışı ve Osmanlı Hukukundaki Toprak Sisteminin Türk Hukukundaki Tarımsal İşletmelerin Mirasçılara Devrine ve Özgülenmesine Etkileri


AYDOĞDU M.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.1-26, 2016 (Peer-Reviewed Journal)