İCRA VE İFLÂS KANUNU KAPSAMINDA YAPILACAK AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK İHALE YÖNTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLME USULÜNÜN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ


Çaptuğ Dilek M.

ULUSLARARASI DİJİTAL ÇAĞDA HUKUK SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 15 - 17 December 2022, pp.101-103

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.101-103
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’na 24 Kasım 2021 tarihinde eklenen 111/b maddesiyle haczedilen malların satışlarının fiziki olarak mezat salonlarında gerçekleştirilmesine son verilerek elektronik ortamda sonuçlanan, mesai saati kısıntısı olmadan ve mekândan bağımsız olarak yapılması imkânı getirilmiştir.  Elektronik ihale yöntemi, ihalenin aleni, şeffaf, güvenli ve her aşaması denetlenebilir olması yönüyle önemli avantajlar sağlamaktadır. Bu yönüyle bir an önce uygulamaya geçilmesi ve tüm ihaleler bakımından yaygınlaşması ihale hukukunda şeffaflık ve rekabet ilkelerinin sağlanmasında şaibeleri ortadan kaldıracak olması bakımından önem arz etmektedir. Elektronik ihale sistemine geçiş sürecini düzenleyen kanunların ve düzenleyici işlemlerin idare hukuku ilkelerine uygun tesis edilmesi önem arz etmektedir. 08 Mart 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik”in yürürlük maddesi sıkıntılı bir düzenlemedir. Gerek Kanunlara gerekse idare tarafından yapılan düzenleyici işlemlere yürürlüğe giriş tarihi bakımından geçiş hükümleri koyulması, idari istikrarın ve öngörülebilirliğin sağlanması ve böylece bireylerin hukuki güvenliğinin ihlal edilmemesi açısından önemli ve gereklidir. Ancak uygulamaya bakıldığında, Yönetmelikte öngörülen geçiş süresinin yeterli olmayacağı öngörülmektedir. Ayrıca bazı illerde uygulamaya geçilmiş bazı illerde ise geçilmemiş olması beraberinde pek çok hukuki sorunu getirebilecektir. Bu nedenle elektronik ihale altyapısı sağlanmasının hızlandırılması ya da Yönetmelikte öngörülen geçiş süresinin uzatılması yoluyla çözüm sağlanması gerekecektir.

Anahtar Kelimeler: Elektronik ihale, rekabet ilkesi, şeffaflık ilkesi, geçiş hükmü