Mardî et Tarsûsî nin Tabsıratu Erbâbi l Elbâb Fî Keyfiyyeti n Necât Fi l Hurûb Adlı Eseri ve Ortaçağ İslâm Tarihçiliği Bakımından Önemi


GÖKSU E.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), vol.17, no.43, pp.291-307, 2010 (Peer-Reviewed Journal)