The Study on Developing of the Scale of Scientific Attitude of Instructors


Creative Commons License

Güçer H., Fırat N., Yurdabakan İ.

Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD), vol.11, no.2, pp.358-375, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi(BAEBD)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.358-375
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to develop “The Scale of Scientific Attitude of Instructors” in order to measure scientific attitude levels of instructors. Because of this reason the literature related to scientific attitude was studied in detail. All of the features and qualifications about scientific attitude were listed. Propositional statements were written and a draft scale including 100 items were prepared. This draft scale was administered to a sample group consisted of 518 instructors. The scale was divided into two subscales by Explanatory Factor Anaysis and 77 items were deleted and the scale including 23 items were obtained within the scale in validity study. The second validity study was conducted by Criterion Validity. A negative relation was found between scientific attitude and dogmatism, whereas a positive one between scientific attitude and democratic tendency was determined. Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient for the scale was found .92. 

Bu çalışmanın amacı öğretim elemanlarının bilimsel tutum düzeylerini ölçmek üzere “Öğretim Elamanları Bilimsel Tutum Ölçeğini” (ÖEBTÖ) geliştirmektir. Bu amaçla öncelikle bilimsel tutumla ilgili alan yazın taraması yapılmış, kavramla ilgili tüm özellikler ve nitelikler listelenmiş, önermeler oluşturulmuş ve 100 maddeden oluşan bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Taslak ölçek İzmir’de bulunan devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan öğretim elemanlarından oluşan 518 kişilik bir örneklem grubuna uygulanmıştır. Geçerlik çalışmasında Açıklayıcı Faktör Analiziyle ölçek iki boyuta ayrılmış, 77 madde ölçekten çıkarılmış, 23 maddeden oluşan bir ölçek elde edilmiştir. İkinci bir geçerlik çalışması da ölçüt geçerliğiyle sağlanmıştır. Bu çalışmada bilimsel tutum kavramı ile dogmatizm arasında negatif; demokratik tutum ile pozitif yönlü bir ilişki saptanmıştır. Ölçeğin tümü için Cronbach’s Alpha Güvenirlik Katsayısı 0,92 olarak hesaplanmıştır.