Disiplinlerarası Fen Öğretiminde Okuldışı Öğrenme Ortamları


Creative Commons License

Çavaş B., Koç S.

in: Disiplinlerarası Fen Öğretimi, Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı,Doç. Dr. Mustafa Ergun, Editor, Pegem Yayınevi, Ankara, pp.5-334, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Pegem Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.5-334
  • Editors: Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı,Doç. Dr. Mustafa Ergun, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Disiplinler arası öğretim, bireyin gerçek dünyadaki problemleri birden fazla çözümün olduğu çok yönlü yollarla çözme fırsatları sağladığından, fen ve matematiksel ilişkilerin, yaratıcı teknoloji odaklı mühendislik tasarımına dahil edilmesinde de etkin rol oynamaktadır. Fen’in günlük yaşam becerilerine yönelik uygulamalar temelinde şekilleniyor olması, değişim sürecine uyumunu da kolaylaştırmaktadır. Fen dersi, bir problem çözümünde araştırma sorgulama becerilerini kullanarak, aşamaları kendi kendine inşa edebilme konusunda öğrencilere rehberlik edecek niteliklere sahiptir. 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programı’na göre farklı sınıf düzeylerinden farklı konu alanlarına ilişkin disiplinler arası fen öğretiminin okul dışı öğrenme ortamları ile desteklenmesine ilişkin esnek çerçevede pek çok uygulama gerçekleştirilebilir. Okul dışı öğrenme ortamları bilimsel öğrenme yaşantıları oluşturma sürecinde bireyin STEM anlayışını geliştirmesine yardımcı olan çevreleri tanımlamaktadır. Uygulamaların gerçekleştirilebileceği ve disiplinler arası öğretime hitap eden tasarlanmış ortamlar arasında hayvanat bahçeleri, akvaryumlar, sanayi kuruluşları, millî parklar, sanal müzeler, botanik bahçeleri, bilim müzeleri, sergiler, planetaryumlar, doğal anıtlar ve bilim müzeleri gibi alanlar bulunabilir. Okul dışı öğrenme doğası gereği farklı karakterlere yönelik esnek bir süreci destekleyebilmektedir. Öğrencilerin kendilerini STEM ile ilgili çalışmalarda yetkin görebilmelerine yardımcı olmak, farklı süreçlerin ele alınmasına imkân verici koşulları desteklemek, okul dışı deneyimleri fen programının bir parçası olarak kullanabilmek için öğretmen rehberliğinin de önemli etkisi olduğu söylenebilir. Disiplinler arası öğretimde okul dışı öğrenme ortamlarının kullanımına yönelik uygulamalar kapsamında Konya Bilim Merkezi, İzmir Doğal Yaşam Parkı, İstanbul Akvaryum, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Kimya Endüstri Kuruluşu TÜPRAŞ, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Sanal Müzesi etkinlik örneklerine yer verilmiştir