Püromisin (PAN) ile Nefrotik Sendrom Geliştirilen Ratlarda 1,25(OH)2 Vitamin D3 ve Parakalsitolün Proteinüri ile Podosin ve Nefrin mRNA Üzerine Etkisi


Metin H., ERTAN P., KESKİNOĞLU A., TÜRKÖZ ULUER E., ÇAM F. S., KESKİNOĞLU P., ...More

2. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi/Manisa, 12 - 14 May 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes