Adölesanlarda Polikistik Over Sendromu’nun Tanısı ve Tedavisi


Doğan Ö. E., Yavuz O.

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Bülteni, BLAST, no.1, pp.6-11, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal)