Amerikalı Misyonerlerin Ermeni İsyanlarının Çıkmasındaki Etkileri


İNCE ERDOĞAN D.

SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI FEN EDEBIYAT FAKÜLTESI FEN DERGISI = SÜLEYMAN DEMIREL UNIVERSITY FACULTY OF ARTS AND SCIENCE JOURNAL OF SCIENCE, no.9, pp.147-166, 2003 (Peer-Reviewed Journal)