İmar Hakkı Transferi Kavramı Üzerine Genel Düşünceler


Sancakdar O.

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.429-451, 2016 (Peer-Reviewed Journal)