Öğretmen Adaylarına Göre Etkili Öğretmen Özellikleri ve Bu Özellikler Açısından Özyeterlik Algıları


Ay Ş., Yurdabakan İ.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, no.33, pp.148-166, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma, öğretmen adaylarının etkili bir öğretmende bulunmasını düşündükleri özellikler ile bu özellikler açısından öz-yeterlik algılarını cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeylerine göre karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle araştırma betimsel bir araştırmadır. Çalışma 316 öğretmen adayının katılımıyla yürütülmüş, veriler iki yönlü bir ölçekle toplanmıştır. Ölçeğin birinci yönü etkili bir öğretmende bulunması gereken özellikleri (α=0,94), diğer yönü ise bu özellikler açısından öğretmen adaylarının mesleki öz-yeterlik algılarını (α=0,93) ölçebilecek şekilde düzenlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, öğretmen adayları kendilerini etkili bir öğretmenin taşıması gereken tüm özellikler açısından tamamen ya da kısmen yeterli görürken, bu konudaki öz-yeterlik algıları, etkili öğretmende aradıkları özelliklere ilişkin görüşlerinden daha düşük bulunmuştur. Ayrıca, adayların cinsiyet, bölüm ve sınıf düzeylerine göre etkili öğretmen özelliklerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı fark bulunmazken, cinsiyetlerine göre öz-yeterlik algıları arasında erkekler lehine anlamlı fark bulunmuştur.