Nikolay Aleksandroviç Berdyaev’de Kötülüğün Kaynağı ve Tarihin Anlamı


Creative Commons License

Müminoğlu K.

INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tekirdağ, Turkey, 20 - 23 October 2022, pp.72

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Tekirdağ
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.72
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Varoluşsal bir problem olarak kötülük problemi felsefe tarihi boyunca çeşitli minvallerde tartışılagelmiştir. Antik Çağdan günümüze kadar bu konuda görüşlerini bildiren çoğu filozoflar problemi insanın doğası ve ilahi kudretle ilişkilendirmek suretiyle ortaya koymuşlardır. Başka bir ifadeyle, kötülük olgusu, insanın ontolojik kaygılarının bir belirtisi ve yansıması olduğu kadar insan yaşamını kuşatan olayların anlamlandırılması çabasını da içeren metafiziksel bir sorundur da, zira insanlar buna bağlı olarak yaşamlarını anlamlandırma çabası içerisine girmişlerdir. Ancak kötülüğün çözümlenmemiş olması, kimi zaman ilahi olanın inkârına kadar gitmeye yol açmıştır. Tarih ve anlam sorunu da bu problemin merkezinde ele alınmış ve alınmaya devam etmektedir. Berdyaev bu konuya özel bir ilgi ile yaklaşmakta ve 18. yy. ile birlikte Diderot, d’Holbach gibi Aydınlanma düşünürlerinin saldırıları ve özellikle Voltaire ve Hume’un şüpheci tutumları karşısında sarsılmış olan Hıristiyanlığın temellerini tekrar güçlü bir felsefi esaslarla özellikle kötülük ve tarihin anlamı sorunsalı çerçevesinde anlamlandırma çabası içerisine girmiştir. Berdyaev’e göre bu konuda dinden beslenmeyen soyut felsefenin dünya tarihine anlam veremediği gibi kötülüğe de ışık tutamamıştır. Bu çalışmada Rus din felsefecilerinden biri olan N. A. Berdyaev’in kötülüğün kaynağı ve tarihin anlamı konusundaki görüşlerini ve birçok filozoflara karşı eleştirilerinin temellerini incelemeyi hedeflemekteyiz