Otel işletmelerinde İşgören Bulma Seçme ve Eğitim Sürecinin İnsan Kaynakları Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma


Akbaba A., Günlü E.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.1, 2009 (Peer-Reviewed Journal)