Ahmed Glokom Valf İmplantasyonu Sonrası Ciddi Koroid Efüzyon Gelişimi ve Yönetimi: Olgu Sunumu


Özçelik O., Arıkan G., Günenç Ü., Kayabaşı M., Güney F.

TOD 55. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Ahmed glokom valf (AGV) implantasyonu sonrası ciddi koroid efüzyonu gelişen bir olgunun klinik bulgularını, takip ve tedavi sonuçlarını sunmak.

YÖNTEM: 39 yaşında bayan olgu kliniğimize seton cerrahisi sonrası ciddi koroid efüzyonu gelişmesi nedeniyle refere edilmiş idi. Bilateral afak olan olgunun sağ gözüne vitreoretinal cerrahi sonrası gelişen glokom nedeniyle dış merkezde 9 gün önce AGV implantasyonu yapılmıştı. Cerrahi sonrası ciddi koroid efüzyonu gelişen olguya dış merkezde sistemik steroid başlanmasına rağmen koroid efüzyonunda düzelme olmaması nedeniyle olgu kliniğimize yönlendirilmiş idi.

BULGULAR: Oftalmolojik bakıda sağ gözde görme persepsiyon (+), projeksiyon (+) düzeyinde idi. Sağ gözde hipotoni (göz içi basıncı 2 mmHg) mevcuttu. Biyomikroskopik bakıda ön kamara sığdı. Ön kamarada üst kadranda AGV tüp ucu seçiliyordu. Fundus bakısında optik disk ve maküla seçilmiyordu. Oküler ultrasonografide ciddi koroid efüzyonu (öpüşen koroid) saptandı. Hastaya acil olarak genel anestezi altında koroid efüzyonu drenajı ve AGV implanta da revizyon işlemi uygulandı. AGV implant revizyonunda ön kamaradaki tüp ucu çıkarılarak geçici olarak konjonktiva altına yerleştirildi. Postoperatif 1. gün koroid efüzyonunun oldukça azalmış olduğu ve görme keskinliğinin 3 MPS düzeyinde olduğu görüldü ve göz içi basıncı (GİB) 10 mmHg saptandı. Takiplerde GİB yükselen olguya postoperatif 2. hafta transskleral diod lazer siklofotokoagulasyon uygulandı. Lazer sonrası GİB geçici düşen ve sonra tekrar yükselen olguda postoperatif 3. ayda AGV çıkarıldı ve çıkarılan implant alt nazal kadranda tüp ucu silier sulkusta olacak şekilde yerleştirildi. Göz içi basıncı bu cerrahiden sonra normal seviyede seyreden olgu halen kliniğimizde takip edilmektedir.

SONUÇ: AGV implantasyonu sonrası ciddi koroid efüzyonu ile karşılaşılabilmektedir. Görmeyi tehdit eden ciddi koroid efüzyonu varlığında gecikmeden yapılacak drenaj ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilir. Bu olgularda tekrar koroid efüzyonunu önlemek için gerekirse Ahmed glokom valfine revizyon da uygulanabilmektedir.