Bilgisayar Destekli Çoktan Seçmeli Ve İki Aşamalı Kimya Testine Katılan Öğrencilerin Yanıtlama Süreleri ve Dikkat Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

Akyel R., Türkoguz S., Kayalar A.

USBİLİM, Bursa, Turkey, 22 - 24 April 2022, vol.0, no.0, pp.112-113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 0
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.112-113
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bilgisayarın eğitim alanında yaygın olarak kullanılması ile birlikte sınavlarda online olarak

yapılabilmekte, kısa zamanda sonuçlar açıklanmakta, birçok konuda analiz yapılarak öğrenci

ve öğretmene dönüt olarak veriler sunulabilmektedir. Dikkat, bütün sınavlarda sonuca tesir

etmekte ve kişisel özelliklere bağlı olarak değişiklikler gösterebilmektedir. Bu çalışmanın

amacı, bilgisayar ortamında yapılan çoktan seçmeli test ile iki aşamalı testlerde öğrencilerin

dikkat düzeyleri ile yanıtlama sürelerinin incelenerek analiz edilmesidir. Bu kapsamda 2021-

2022 eğitim öğretim yılının güz yarıyılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören Fen Bilgisi

Öğretmen adaylarına uygulanan testler süresince NeuroSky beyin sensörü ile dikkat verileri ve

yanıtlama süreleri verileri kullanılmıştır. Bu çalışmada korelasyonel ve nedensel araştırma

yöntemi birlikte kullanılmıştır. Bu kapsamda Çoktan seçmeli kimya testini alan öğrencilerle

aşamalı testi alan öğrencilerin NeuroSky Beyin sensörüne dayalı olarak ürettiği dikkat sinyalleri

ile test yanıtlama performans verilerinin ilişkileri incelenmiştir. Çalışma verilerinin analizi

yapıldığında çoktan seçmeli testte katılan öğrencilerin yanıtlama süreleri ile aşamalı teste katılan öğrencilerin yanıtlama süreleri arasında anlamlı bir farklılık görülmemiştir.

Öğrencilerin bir dakikalık dikkat frekanslarına bakıldığında çoktan seçmeli test alanlarla

aşamalı teste katılanlar arasında anlamlı fark görülmemiştir. Aşamalı teste katılan öğrencilerin

birinci ve ikinci aşamaları yanıtlama süreleri karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık

belirlenmiş; öğrencilerin ikinci aşamayı daha kısa sürede tamamladığı anlaşılmıştır. Aşamalı

test alan öğrencilerin bir dakikalık dikkat frekansları birinci aşama ve ikinci aşama arasında

karşılaştırıldığında anlamlı bir fark görülmüş ve ikinci aşamada öğrencilerin bir dakikalık

dikkat frekansının arttığı saptanmıştır. Ayrıca birinci aşamada yanıtlama süreleri ile bir

dakikalık dikkat frekansları arasında korelasyonel ilişkiye bakılmış ve istatistiki olarak bir ilişki

görülmemiştir. İkinci aşamada ise yanıtlama süreleri ile dikkat frekansları arasında orta düzeyde

bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Sonuç olarak aşamalı testte ikinci aşamasının önemli olduğu,

öğrencilerin dikkat frekans sayısının artmasından anlaşılmaktadır. Bu sonuca göre öğrencilerin

ikinci aşamayı yüksek dikkatle kısa sürede tamamladığı sonucu çıkarılabilir.