Poverty, Human Development and Disaster


Çakır Ö.

in: Disaster Policies on the Sustainable Development Agenda , Önder Bozkurt, Editor, Türkiye İdari Araştırmalar Vakfı Yayınları, Ankara, pp.207-224, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye İdari Araştırmalar Vakfı Yayınları
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.207-224
  • Editors: Önder Bozkurt, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri doğrultusunda yoksulluk ve açlığa son vermek aynı zamanda insani gelişme seviyesini yükseltmek tüm dünya ülkelerinin en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmektedir. Gelişmişlik seviyesi yüksek ülkelerde sosyal eşitsizlik boyutuyla konu önem arz ederken, gelişmişlik seviyesi daha düşük ülkelerde ise toplumsal pek çok sorunun çözümünde öncelikli hedefler içinde yerini almaktadır. Afetler gerek doğal afet gerekse insan kaynaklı afetler şeklinde insan ve diğer canlıların zarar görmesine neden olmaktadır. Son yıllarda deprem ve diğer doğal afetler yanında COVID 19 Pandemisi ile de mücadele eden toplumlar, iklim değişikliği ile birlikte etkisi artan doğa ve insan kaynaklı afet tiplerinin eşzamanlı maruziyeti ile karşılaşabilmektedir. Toplumlar risklerle geçmişten bu yana karşılaşmaktadır, ancak yoksulluk ve insani gelişme seviyesi bu riskleri tanıma, önlem alma, ortadan kaldırma ya da afet tiplerine karşı dirençlilik kazanmada negatif etkiler barındıran bir sonuç doğurmaktadır. Afetlere mukavemette yoksullukla mücadele ve insani gelişme seviyesini yükseltme yadsınamayacak önemde etkili olmaktadır. Bu çalışmada insani gelişme, yoksulluk kavramsal ve teknik yönleriyle incelenecek, afetlere dirençlilikte ve afetlerin yoksulluk ve insani gelişmede meydana getirdikleri karşılıklı etkiler üzerinde durulacaktır.