Sanal Gerçeklik Deneylerinde Algılanan Bulunma Hissinin İncelenmesi


Özispa N., Arabelen G.

SADAB 12. ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR ve DAVRANIŞ BİLİMLERİ SEMPOZYUMU, Antalya, Turkey, 12 - 13 November 2022, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Kullanıcılara duyusal ve psikolojik bir deneyim yaratan bir dizi araç ve teknikler bütünü olarak ifade edilen sanal gerçeklik teknolojisi, kullanıcıların, kendilerini sunulan evrenin içinde ve sunulan senaryonun bir parçasıymış gibi hissedebilme prensibine bağlıdır. İngilizcede “presence” olarak ifade edilen ve türkçe literatürde “bulunma hissi” (Geriş ve Tunga, 2020) ya da “bulunuşluk” (Gökoğlu ve Çakıroğlu, 2019) olarak kullanılan kavram, sanal gerçeklik teknolojisini eşsiz hale getiren ve sanal gerçeklik temelli çalışmaların odak noktası haline gelen anahtar öğelerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada kullanıcıların sanal gerçeklik ortamlarında hissettikleri bulunma hissi seviyelerinin, bireylerin demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda Unity programı kullanılarak tasarlanan sanal gerçeklik deneyi (tatil senaryosu), kota örneklem yoluyla seçilen 18-55 yaş arası 50 kullanıcıya deneyimlettirilmiş, deneyler sonucunda elde edilen veriler SPSS 21.0 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda tüm boş hipotezler desteklenmiş ve katılımcıların demografik özellikleri ile sanal gerçeklik ortamlarında bulunma hisleri arasında anlamlı bir ilişki ya da fark olmadığı tespit edilmiştir.