Türkiye’nin 2010 Sonrası Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uluslararası Q1 Dergilerinde Durumu


Creative Commons License

Damar M., Aydın Ö.

İZMIR JOURNAL OF ECONOMICS, vol.36, no.4, pp.811-842, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 36 Issue: 4
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.24988/ije.1007551
  • Journal Name: İZMIR JOURNAL OF ECONOMICS
  • Journal Indexes: Directory of Open Access Journals, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.811-842
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

 Türkiye’nin 2010 Sonrası Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uluslararası Q1 Dergilerinde Durumu

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) alanında çalışma yapan araştırmacılar, sürdürülebilir bir literatürün oluşmasında önemli bir rol oynayan bilimsel dergiler aracılığı ile alanı takip edebilmekte ve bilimsel çalışmalarını yine bu dergiler aracılığı ile diğer bilim insanlarının ilgisine sunabilmektedir. Scimago Journal and Country Rank kaynaklarına göre, uluslararası düzeyde 2021 yılı itibariyle 104 dergi YBS alanında faaliyetlerini yürütmektedir. Çalışma, Türkiye özelinde, SCImago listesinde yer alan uluslararası YBS dergileri üzerinde genel bir değerlendirme sunmayı, uluslararası Q1 dergilerin diğer alanlar ile ilişkileri ve dergilerin nitelikleri hakkında genel bir değerlendirmeyi ve Q1 dergilerde 2010 yılından günümüze Türkiye adresli makalelerin bibliyometrik analizini gerçekleştirmektedir. Bu sayede uluslararası nitelikteki dergilerde Türkiye’deki YBS alanında çalışan araştırmacılarımızın bilimsel üretkenliği değerlendirilmektedir. Ayrıca YBS alanının Türkiye’de gelişimine katkı sunan kişi, kurum veya fikirlere yer vererek bu alana bir gelecek vizyonu sunma amacındadır. Türkiye’deki YBS disiplinin gelişmesinde, yurtdışında halen çalışan veya bir dönem çalışmış araştırmacıların etkisinin büyük olduğu görülmüştür. İlgili araştırmacılar (Izak Benbasat, Dursun Delen, Tuğrul Daim, vb.) uluslararası YBS disiplinin gelişmesinde de önemli katkılar sunmuşlar ve akademide saygın bir konuma sahiptirler. Türkiye’deki uluslararası dergi faaliyetleri, yazılımda kalite, yazılım sektörünü geliştirmeye dönük literatür çalışmaları, YBS literatüründe iyileştirilmeye açık alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen tüm bulgular ışığında Türkiye’deki YBS disiplinin daha nitelikli ve uluslararası normlarda gelişebilmesi için öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yönetim bilişim sistemleri, SCImago, bibliyometri, uluslararası ybs dergileri, q1 dergiler

 The Status of Turkey in International Q1 Journals in the Field of Management Information Systems After 2010

Researchers working in the field of Management Information Systems (MIS) follow the field through scientific journals that play an important role in the formation of sustainable literature. At the same time, these researchers can present their scientific studies to the attention of other scientists through these journals. According to the sources of Scimago Journal and Country Rank, as of 2021, 104 journals are publishing in the field of MIS at the international level. This study aims to provide a general evaluation of the international MIS journals in the SCImago list. In addition, this study carries out a general evaluation of the relations of international Q1 journals with other fields, the qualities of these journals, and bibliometric analysis of articles from Turkey in Q1 journals since 2010. In this way, the scientific productivity of researchers working in the field of MIS in Turkey is evaluated in international journals. In addition, it aims to present a future vision to this field by including people, institutions or ideas that contribute or will contribute to the development of MIS field in Turkey. It has been observed that researchers who are still working or have worked abroad have a great impact on the development of the MIS discipline in Turkey. Related researchers (Izak Benbasat, Dursun Delen, Tuğrul Daim, etc.) have also made important contributions to the development of the international MIS discipline and have a respected position in the academy. International journal activities in Turkey, quality in software, literature studies aimed at improving the software industry appear as areas open to improvement in the MIS literature. In the light of all the findings obtained, suggestions are presented for the MIS discipline in Turkey to develop more qualified and international norms.

Keywords: management information systems, SCImago, bibliometrics, international mis journals, q1 journals

 Türkiye’nin 2010 Sonrası Yönetim Bilişim Sistemleri Alanında Uluslararası Q1 Dergilerinde Durumu

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) alanında çalışma yapan araştırmacılar, sürdürülebilir bir literatürün oluşmasında önemli bir rol oynayan bilimsel dergiler aracılığı ile alanı takip edebilmekte ve bilimsel çalışmalarını yine bu dergiler aracılığı ile diğer bilim insanlarının ilgisine sunabilmektedir. Scimago Journal and Country Rank kaynaklarına göre, uluslararası düzeyde 2021 yılı itibariyle 104 dergi YBS alanında faaliyetlerini yürütmektedir. Çalışma, Türkiye özelinde, SCImago listesinde yer alan uluslararası YBS dergileri üzerinde genel bir değerlendirme sunmayı, uluslararası Q1 dergilerin diğer alanlar ile ilişkileri ve dergilerin nitelikleri hakkında genel bir değerlendirmeyi ve Q1 dergilerde 2010 yılından günümüze Türkiye adresli makalelerin bibliyometrik analizini gerçekleştirmektedir. Bu sayede uluslararası nitelikteki dergilerde Türkiye’deki YBS alanında çalışan araştırmacılarımızın bilimsel üretkenliği değerlendirilmektedir. Ayrıca YBS alanının Türkiye’de gelişimine katkı sunan kişi, kurum veya fikirlere yer vererek bu alana bir gelecek vizyonu sunma amacındadır. Türkiye’deki YBS disiplinin gelişmesinde, yurtdışında halen çalışan veya bir dönem çalışmış araştırmacıların etkisinin büyük olduğu görülmüştür. İlgili araştırmacılar (Izak Benbasat, Dursun Delen, Tuğrul Daim, vb.) uluslararası YBS disiplinin gelişmesinde de önemli katkılar sunmuşlar ve akademide saygın bir konuma sahiptirler. Türkiye’deki uluslararası dergi faaliyetleri, yazılımda kalite, yazılım sektörünü geliştirmeye dönük literatür çalışmaları, YBS literatüründe iyileştirilmeye açık alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Elde edilen tüm bulgular ışığında Türkiye’deki YBS disiplinin daha nitelikli ve uluslararası normlarda gelişebilmesi için öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: yönetim bilişim sistemleri, SCImago, bibliyometri, uluslararası ybs dergileri, q1 dergiler

 The Status of Turkey in International Q1 Journals in the Field of Management Information Systems After 2010

Researchers working in the field of Management Information Systems (MIS) follow the field through scientific journals that play an important role in the formation of sustainable literature. At the same time, these researchers can present their scientific studies to the attention of other scientists through these journals. According to the sources of Scimago Journal and Country Rank, as of 2021, 104 journals are publishing in the field of MIS at the international level. This study aims to provide a general evaluation of the international MIS journals in the SCImago list. In addition, this study carries out a general evaluation of the relations of international Q1 journals with other fields, the qualities of these journals, and bibliometric analysis of articles from Turkey in Q1 journals since 2010. In this way, the scientific productivity of researchers working in the field of MIS in Turkey is evaluated in international journals. In addition, it aims to present a future vision to this field by including people, institutions or ideas that contribute or will contribute to the development of MIS field in Turkey. It has been observed that researchers who are still working or have worked abroad have a great impact on the development of the MIS discipline in Turkey. Related researchers (Izak Benbasat, Dursun Delen, Tuğrul Daim, etc.) have also made important contributions to the development of the international MIS discipline and have a respected position in the academy. International journal activities in Turkey, quality in software, literature studies aimed at improving the software industry appear as areas open to improvement in the MIS literature. In the light of all the findings obtained, suggestions are presented for the MIS discipline in Turkey to develop more qualified and international norms.

Keywords: management information systems, SCImago, bibliometrics, international mis journals, q1 journals