Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Uygulamalarının Öğrenci ve Sağlık Sektörü Tarafından Değerlendirilmesi


YURT A., KIZILDAĞ S., MERGEN N., TOP I., KÜÇÜKLER Ö.

International Conference on Quality in Higher Education Proceeding Book, pp.687-694, 2016 (Peer-Reviewed Journal)