What is Romanization?


Topal H. V.

Yerleşim Arkeolojisi Serisi - Uyum ve Direnç / Settlement Archaeology Series 8 - Adaptation and Resistance, Ankara, Turkey, 17 - 18 May 2018, vol.6, pp.155-179

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 6
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.155-179
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

 Romans encountered countless heterogeneous cultures through war, conquest, trade and so on, and cultural changes and syntheses occurred in the provinces. This process of acculturation occurred in varied ways in far-flung corners of the empire as the communities of the conquered/annexed lands uniquely responded to the new context. Architecture has long been accepted as an indicator of this process. In this regard, Ephesus provides a salient case with numerous architectural evidences. Therefore, the aim of this study is to formulate questions accompanied by examples from the architectural record of Ephesus to grasp the concept of Romanization with a focus on the notions of adaptation and resistance. 

Romalılar savaş, fetih, ticaret gibi nedenlerle sayısız heterojen kültürle karşı karşıya gelmiş, eyaletlerde kültürel değişimler ve sentezler meydana gelmiştir. Fethedilen/İlhak edilen topraklardaki toplumlar yeni ortama kendilerine özgü tepkiler verdikleri için, bu kültürleşme süreci imparatorluğun uzak köşelerinde değişik şekillerde meydana gelmiştir. Mimarlık uzun zamandır bu sürecin bir göstergesi olarak kabul edilmiştir. Bu bakımdan, Efes sayısız mimari kanıtı olan dikkat çekici bir vaka çalışmasını mümkün kılmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı, Romanizasyon kavramını anlamak için Efes'teki mimari kayıttan örnekler eşliğinde, uyum ve direnç kavramlarına odaklanarak sorular üretmektir.