INTENSIVE CARE UNITS’ CAPACITY EVALUATION AND PLANNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC: SIMULATION MODELING FOR LEVEL III HOSPITAL


Özdemir A.

7TH INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, New York, United States Of America, 18 - 20 February 2023, pp.342-357

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: New York
  • Country: United States Of America
  • Page Numbers: pp.342-357
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, yoğun bakım ünitelerindeki Covid-19 hasta akışlarını açıklamak için bir ayrık olay simülasyon modeli önerilmektedir. Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ’ler) insan yaşamını destekleyici tedavi sağlar; ancak hizmet sunum kaynakları sınırlıdır, bu nedenle pandemi, çevresel felaketler veya yaşlanan bir nüfus bağlamında yoğun bakım hizmetine olan talep arzı aşabilir. Çin’deki bölgesel salgının ardından şiddetli akut solunum sendromu Koronavirüs 2’nin (SARS-CoV-2) tüm dünyaya yayılmış ve sağlık sistemlerini dünya çapında büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmış olması, bu duruma bir örnek teşkil etmektedir. Koronavirüs hastalıkları 2019 (Covid-19) salgını, aniden ortaya çıkmasıyla birlikte sağlık hizmetlerine olan talebin yavaş yavaş artmasına neden olmuş ve bu durum birçok hastane için öngörülemeyen bir duruma yol açarak, Covid-19 hastalarının artmasıyla başa çıkmak için kaç yatak kaynağına ihtiyaç duyulduğu sorusunu gündeme getirmiştir. Pandemi gibi çok fazla belirsizlikle dolu dinamik bir ortamda gerekli yoğun bakım yatak kapasitelerini tahmin edebilmek oldukça zordur. Çalışmada, Covid-19 yoğun bakım servisinde gelecekte ihtiyaç duyulacak yatak kapasitesini belirlemek amacıyla, bir üniversite eğitim araştırma hastanesindeki 559 Covid-19 hastasının verilerine dayanarak bir hasta akış ağı oluşturulmuştur. Model, Covid-19 dönemindeki verilerin girdi parametresi olarak kullanılarak gelecek dönemdeki olası yatak ihtiyaçları senaryolaştırılmıştır. Sonuçlar hasta bekleme süreleri ve yatakların faydalı kullanım oranlarına göre değerlendirilerek öngörümlemelerde bulunulmuştur. Modelin, pandemiler ve afetler sırasında yoğun bakım ünitelerinin kaynak tahsis stratejilerini değerlendirmeleri için yardımcı olabileceği öngörülmektedir