Altı Nokta Adım Testi’nin multiple sklerozlu bireylerdeki uzun dönem test-tekrar test uyum ve güvenirliliği


ÖZDOĞAR A. T., KAHRAMAN T., ERTEKİN Ö., ÖZAKBAŞ S.

TURKISH JOURNAL OF PHYSIOTHERAPY REHABILITATION-FIZYOTERAPI REHABILITASYON, 2018 (Scopus)