WISHFUL THINKING OR SOLUTION? THE CONCEPT OF OPEN ADOPTION AND ITS FUTURE


DOĞAN R.

Ankara Law Review, vol.8, no.2, pp.239-260, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 2
  • Publication Date: 2011
  • Journal Name: Ankara Law Review
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.239-260
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

This article discusses the concept of adoption with post-adoption contact,otherwise known as 'open adoption,' which has been debated in the UK formore than three decades. In the light of English case law and literature, thearticle compares the current situation in Turkey and in the UK. Then it argueswhether contact with birth relatives within adoptive placement after theadoption can be a new model for Turkey to solve problems arising fromchanges in the concept of parenthood and the background and characteristicsof available children for adoption.
Bu makale otuz yıldan daha uzun bir süredir İngiltere'de tartışıla gelmekteolan ve evlat edinmeden sonra biyolojik aile ile evlatlık arasında kişisel ilişkinindevamına ve bilgi akışına imkân veren evlat edinme sistemini, diğer bir deyişleaçık evlat edinme sistemini ele almaktadır. Makale öncelikle, İngiliz YüksekMahkemelerinin içtihatları ve İngilizce diğer kaynakların sunduğu bilgilerışığında Türkiye'de ve İngiltere'de evlat edinme ile ilgili mevcut durumukarşılaştırmaktadır. Ardından, makale evlat edinmeden sonra biyolojik aile ileevlatlık arasında kişisel ilişkinin devamına ve bilgi akışına imkân veren evlatedinme sisteminin Türkiye için yeni bir model olup olamayacağını tartışmakta,ayrıca evlat edinme ile ilgili olarak gerek aile kavramında yaşanılandeğişikliklerden gerekse evlat edinilmek için bekleyen çocukların nitelik veözelliklerinden kaynaklanan sorunların çözümünde etkili olup olamayacağınadeğinmektedir.