Pankreas Adenokarsinomlarında Sistemik İnflamasyon Belirteçlerinin Prognostik Önemi


Soğucak S., Ağalar C., Şafak T., Ünek T., Özbilgin M., Egeli T., ...More

16. TÜRK HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ KONGRESİ VE 7. HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 9 - 12 November 2023, pp.74

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.74
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AMAÇ: Pankreas adenokarsinomu; çoğunlukla erken teşhis edilemeyen ve sağkalım oranlarının düşük

seyrettiği bir klinik gidişi karşımıza çıkarmaktadır. Burada hastaların tedavi seçeneğinden fayda

göreceğine yönelik öngörü hayati önem arz etmektedir. Ancak bunu sağlayacak prognostik

belirteçlerin saptanması ile doğru hasta seçimi yapılabilir. Böylece sağkalımda olumlu ilerlemeler elde

edilirken gereksiz cerrahinin mortalite ve morbiditesinden de kaçınılmış olur. Çalışmamızda pankreas

duktal adenokarsinomu nedeniyle ameliyat edilen hastalarda sistemik inflamasyon belirteçlerinin

prognostik bir değerinin olup olmadığı veriler değerlendirilerek irdelenmiştir.

YÖNTEM: Ocak 2010 ile Ocak 2022 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Kliniği

tarafından pankreas duktal adenokarsinomu nedeniyle total pankreatikoduodenektomi, proksimal

pankreatikoduodenektomi ve metastazektomi yapılan 135 hasta retrospektif olarak incelendi.

BULGULAR: Kaplan Meier analizinde pronostik nütrisyonel indeks (p=0,034) ve lenfosit monosit oranı

(p=0,016) kümülatif sağkalım açısından, Glasgow prognostik skoru (p=0,035) ve modifiye Glasgow

prognostik skoru (p=0,043) hastalıksız sağkalım açısından istatistiki olarak anlamlı değerlerdir. Çok

değişkenli Cox regresyon analizinde yaş (HR: 1,04 % 95 CI: 1,02-1,07 p<0,001) ve lenfosit monosit

oranı (HR: 0,63 %95 CI:0,40-0,98 p=0,044) istatistiki olarak anlamlı değerler olarak görülmüştür.

SONUÇ: Preoperatif hesaplanan prognostik nütrisyonel indeks ve lenfosit monosit oranı küratif

cerrahi planlanan pankreas duktal adenokarsinom tanılı hastalarda kümülatif sağkalım açısından

prognostik belirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: pankreas duktal adenokarsinomu, pankreatikoduodenektomi, Glasgow

prognostik skoru, prognositk nütrisyonel indeks, lenfosit monosit oranı