Gastrointestinal Sistem Tutulumu, Renal Kriz Öyküsü ve İnterstisyel Akciğer Bulguları Olan Sistemik Skleroz Vakasında Rituksimab Tedavi ile Klinik Regresyon: Olgu Sunumu


KARAKAS A., KOCAER S. B., KÖKEN AVŞAR A., EREZ Y., YÜCE İNEL T., USLU S., ...More

Sistemik Skleroz Sempozyumu, Mardin, Turkey, 21 - 23 June 2019

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes