ÇALIŞAN ANNELER İLE ÇALIŞMAYAN ANNELERİN 4-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ FARK


Taşcı B., Bal O., Sözen A., Günvar T.

18. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, İzmir, Turkey, 11 - 13 November 2021, pp.1

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÇALIŞAN ANNELER İLE ÇALIŞMAYAN ANNELERİN 4-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ FARK

GİRİŞ

Sosyal beceriler, kişilerin başkaları ile olumlu etkileşimleri başlatmaları ve sürdürmeleri için önemli davranış elemanlarıdır.
Birçok sosyal beceri, akran grupları ve aile içerisinde genellikle farkında olmadan ve sistematik olmayan şekilde öğrenilmektedir. Çocuklar, ailelerin, diğer yetişkinlerin, kardeşlerin ve akranların model olmasıyla gözlem yaparak sosyal becerileri öğrenirler.
Sosyal becerileri etkileyen pek çok etmen ortaya konulmasına karşın, sosyal desteğin en temel kaynağı aile olarak görülmektedir. Çocuğun aile üyeleriyle olan ilişkileri onun diğer bireylere, nesnelere ve tüm yaşama karşı aldığı tavırların, benimsediği tutum ve davranışların temelini oluşturur.
Bu araştırmanın amacı çalışan anneler ile çalışmayan annelerin çocuklarının sosyal ecerileri arasında fark olup olmadığını ortaya koymaktır.
YÖNTEM
Çalışma kesitsel analitik bir araştırmadır. Çalışma  evreni, Dokuz Eylül Üniversitesi Aile hekimliği Eğitim ASM’lerine kayıtlı 4-6 yaş çocuk nüfusudur. Çalışmamıza 274 çocuğa ulaşılması planlanmaktadır.  DEÜ Eğitim ASM’lerine kayıtlı 4-6 yaş çocuklar gönüllülük çerçevesinde çalışmaya dahil edileceklerdir.
Katılımcılara yüz yüze görüşme yöntemi ile sosyodemografik veri formu, sosyal becerileri değerlendirme ölçeği uygulanacaktır. Verilerin analizinde SPSS programı kullanılacaktır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı analizler, ki-kare, t testi ve regresyon analizi kullanılacaktır.

BULGULAR

Bağımsız değişkenler; sosyodemografik özellikler, annelerin çalışma durumu

SONUÇ

Araştırma fikir aşamasındadır.

TARTIŞMA

1.Herhangi bir dışlama kriteri eklenebilir mi?