Tüketici Hakları Ve Esnaf Denetimi -Hukuk Tarihimizden Örnekler-


Creative Commons License

Sofuoğlu H.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.TÜRK KÜLTÜRÜNÜ MAYALAYANLAR: YUNUS EMRE, HACI BEKTAŞ VELİ, AHÎ EVRAN ÖZEL SAYISI, pp.717-737, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Throughout history, the issue of consumer protection in the commercial life of societies is an issue that has never lost its currency. In this process, the main methods developed to protect the consumers, undoubtedly, are the issues of ensuring standardization and quality in production, measurement and weighing control, regulation and supervision of bazaars and markets. When we look at the sources of Islamic law, we see that the institution of options has been developed in order not to deceive consumers and to protect their rights. Since the early periods of Islam, a number of measures have been taken to protect consumers against defective goods and services, and consumers have been given the right to break the contract when faced with such a situation. From the time of the Prophet Muhammad to the present, there are also some institutions and organizations to resolve the disputes between the buyer and the seller, to guarantee the rights, and to protect the goods and service standards. In this paper, legal measures regarding consumer and consumer rights throughout the history of Islam will be mentioned. In particular, examples will be given from various methods followed in the resolution of disputes between the producer and the consumer, based on the tradesmen organizations and tradesman inspection activities that we encounter in the Ottoman practice

Tarih boyunca toplumların ticaret hayatında tüketicinin korunması meselesi, güncelliğini hiçbir zaman kaybetmemiş bir konudur. Bu süreçte tüketiciyi korumak için geliştirilen yöntemlerin başında hiç kuşkusuz üretimde standardizasyonun ve kalitenin sağlanması, ölçü ve tartı kontrolü, çarşı ve pazarların düzenlenmesi ve denetlenmesi yer almaktadır. İslâm hukuku kaynakları açısından baktığımızda, tüketicilerin aldatılmaması ve haklarının korunması için muhayyerlik müessesesinin geliştirildiğini görüyoruz. İslam’ın ilk dönemlerinden beri kusurlu mal ve hizmetlere karşı tüketicilerin korunmasına yönelik birtakım tedbirler alınmış ve tüketicilere böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarında akdi bozma hakkı tanınmıştır. Alıcı ve satıcı arasındaki ihtilafları çözmek, hakları teminat altına almak, mal ve hizmet standardını korumak için Hz. Peygamber’den bugüne kadar bir takım kurum ve kuruluşlar da bulunmaktadır.

İşte bu tebliğde İslam tarihi boyunca tüketici ve tüketici hakları ile ilgili ortaya konmuş hukuki tedbirlerden, özellikle Osmanlı uygulamasında karşımıza çıkan esnaf örgütleri ve esnaf denetleme faaliyetlerinden hareketle üretici ve tüketici arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde takip edilen çeşitli metotlardan bahsedilecektir.