Parti Politikası ve Avrupa Birliği Gündemi: Siyasi Rekabet, İdeoloji ve Kimlik Siyaseti


Creative Commons License

Canveren Ö., Aknur M.

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.4, pp.233-250, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Aday ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecinde siyasi partiler önemli roller oynamaktadır. Hem ulusal hem de AB düzeyindeki parti pozisyonları, entegrasyonun ve aday ülke-AB ilişkilerinin içerik, yön ve dinamiği üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bu nedenle Türkçe literatürde, AB gündemine ilişkin parti pozisyonlarının sistematik bir şekilde yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu makale, AB gündemine ilişkin parti pozisyonları ve bu pozisyonların altında yatan sebepler için nedensel açıklamaya imkân sağlayan teorik ve metodolojik yeni bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve, parti politikasının temel parametreleri olan siyasi rekabet, ideoloji ve kimlik siyaseti modelleri üzerinden Avrupalılaşma literatürünü irdeleyerek geliştirilmiştir. Çalışma, alternatif parti pozisyonlarını (Avrupa taraftarlığı, yumuşak Avrupa karşıtlığı ve sert Avrupa karşıtlığı) analiz etmek ve karşılaştırmak amacıyla sekiz alternatif hipotez önermektedir.