Factors affecting on depression and quality of life patients with Parkinson’s disease


ONUR E., YEMEZ B., CENGİZÇETİN N., MERTOL S., Yaka E., GÜRZYALÇIN N., ...More

Nöropsikiyatri Arşivi, vol.44, no.2, pp.49-53, 2007 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 44 Issue: 2
  • Publication Date: 2007
  • Journal Name: Nöropsikiyatri Arşivi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.49-53
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Clinical studies seem to indicate that the frequency of depression is high and has a negative impact on quality of life in patients with Parkinson's Disease (PD). The aim of this study is to assess the frequency of depression and the quality of life in a sample of Parkinson's Disease outpatients.Method: Seventy-eight patients with PD were evaluated with Hamilton Depression Rating Scale (HAM-D), Short form of WHO Quality of Life Scale and Mini Mental State Examination Scale (MMSES). Severity of PD symptoms were evaluted with Hoehn-Yahr(HY) Stage and Motor Subscale of United Parkinson's Disease Rating Scale-III (UPDRS).Results: Nineteen patients (24.4%) had comorbid depression according to DSM-IV criteria. The score of HAM-D was significantly correlated with HY stage and UPDRS scores, indicating that the severity of PD is a contributing factor on development of depression. According to the results of multiple regression analysis, age, duration of PD, scores of UPDRS, MMSES andHAM-D all have significant and negative impact on quality of life in patients with PD. L-DOPA treatment also has a negative effect on patient's quality of life.Discussion: Our results have shown the high comorbidity rate of depression in PD. Depression seems to increase the worsening of already disturbed quality of life in patients with PD.
Amaç: Klinik çalışmalar, Parkinson Hastalığı'nda (PH) depresyon sıklığının yüksek olduğunu ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediğini ortaya koymuştur. Bu çalışmadaki amacımız ayaktan izlenen Parkinson hastalarında depresyon sıklığını ve hastaların yaşam kalitesini değerlendirmektir.Yöntem: Parkinson Hastalığı olan 78 hasta Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ), Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu (YKÖ-KF), Mini Mental Durum Değerlendirmesi (MMDD) ile değerlendirilmiştir. PH belirtilerinin şiddeti ise Hoehn-Yahr (HY) Evresi ve Birleşik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği-III (motor alt ölçeği) ile (BPHDÖ-III) değerlendirilmiştir.Bulgular: Ondokuz (%24,4) Parkinson hastasında, DSM-IV major depresyon tanı ölçütlerine göre depresyon eş tanısının olduğu saptanmıştır. HDDÖ puanları, PH'nın şiddetinin depresyonun gelişmesine katkıda bulunduğunu düşündürecek biçimde, HY evresi ve BPHDÖ motor alt ölçeği puanlarıyla korelasyon göstermiştir. Multipl regresyon analizi sonuçları hastaların yaşı, PH süresi, BPHDÖ ve MMDD puanları ile HDDÖ puanları gibi değişkenlerin hepsinin yaşam kalitesi üzerine anlamlı ve olumsuz bir etki gösterdiğini ortaya koymuştur. L-DOPA tedavisi de yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemekteydi. Sonuç: Bulgularımız, PH'da depresyon komorbiditesinin yüksek olduğunu desteklemiştir. Depresyon, Parkinson hastalarında zaten bozulmuş olan yaşam kalitesini daha da kötüleştirmektedir.