Beyin ve Sinir Cerrahisinde Minimal İnvaziv Girişimlerde Anestezi Yönetimi


Ömür Arça D., Günenç S. F.

in: Beyin ve Sinir Cerrahisinde Minimal İnvaziv Girişimlerde Anestezi Yönetimi, Doç.Dr.Dilek Ömür ARÇA,Doç.Dr.Sakize Ferim GÜNENÇ, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.1, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.1
  • Editors: Doç.Dr.Dilek Ömür ARÇA,Doç.Dr.Sakize Ferim GÜNENÇ, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

ÖZET Son yıllarda görüntüleme, bilgisayar ve optik alanındaki teknolojik gelişmelerle birlikte, minimal invaziv beyin ve spinal cerrahisi alanı endikasyon ve uygulamalarında yeni gelişmeler sağlanmıştır. Bu durum dolaylı olarak, anestezistin nöroşirürji hastalarının ameliyat öncesi değerlendirilmelerini, perop ve postopereratif dönemde yaklaşımını etkilemektedir. Minimal invaziv cerrahi (MİC), açık cerrahi prosedürlere kıyasla gelişmiş hasta güvenliği, daha kısa hastanede kalış süresi, daha az invazivlik ve daha düşük postoperatif morbidite sağlaması gibi avantajlar sağlamaktadır. Beyin ve spinal cerrahide MİC uygulanan hastalarda anestezi yönetiminin bazı hedefleri açık cerrahininkilere benzer olsa da MİC işlemlerinde anestezi yönetiminde dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar vardır. Anestezi uygulamaları sadece sedasyonun uygulandığı monitorize anestezi bakımından hızlı derlenmenin sağlandığı genel anestezi uygulamasına kadar çeşitlilik göstermektedir. Anestezistler bu süreçte değişen risk faktörlerini, cerrahi prosedürlerin kendine özgü özelliklerini, intraoperatif ve postoperatif dönemdeki olası riskleri yakından takip ederek ve değerlendirerek genel nörolojik sonuca olumlu katkıda bulunabilirler. Anah tar Ke li me ler: Minimal invaziv cerrahi; beyin ve sinir cerrahisi ABS TRACT In recent years, with the technological developments in the fields of imaging, computer and optics, new developments have been achieved in the indications and applications of minimally invasive brain and spine surgery. This situation indirectly affects the preoperative evaluation of neurosurgery patients and the approach of the Anesthesiologist in the perioperative and postoperative period. Compared to open surgical procedures, minimally invasive surgery (MIC) provides advantages such as improved patient safety, shorter hospital stay, less invasiveness and lower postoperative morbidity. Although some goals of anesthesia management in patients undergoing MIC in cranial and spinal surgery are similar to those of open surgery, there are some details that should be considered in anesthesia management in MIC procedures. Anesthesia applications vary from monitorized anesthesia where only sedation is applied to general anesthesia application where rapid recovery is provided. Anesthesiologists can contribute positively to the overall neurological outcome by closely monitoring and evaluating the changing risk factors, the specific characteristics of surgical procedures, and possible risks in the intraoperative and postoperative period. Keywords: Minimally invasive surgery; neurosurgery