Hines Kemmerer'in Türk Eğitim Sistemi Hakkındaki Görüşleri ve Etkileri


Creative Commons License

Şahin M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.47, pp.294-300, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 47
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.294-300
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

This research aims to examine the reforms in

social life in the early republican era in the

perspective of the The New York Times

(NYT) which is one of the most effective

newspapers in the USA and the world. The

research was made by way of analyzing

documents is limited to 1923-1938; the NYT as

a research source, and in the content of women

rights, the development in education, the art,

the transportation, and the clothing reform.

The research has been prepared by scanning of

the related period of NYT’s collection in the

1851-2015 years. In the newspaper, the articles

about the social change of Turkey are generally

newsworthy and the number of the writings as

a comment about this subject is limited.

Whatever the comments are related to Turkey,

they were interest in Istanbul and its lifestyle.

The themes of the research have been

determined as women, education, art,

transportation, and clothing. In the newspaper,

the rational distribution of news and comments

related to the period are as follows: women

reform in Turkey is 30%, educational reform is

25%, art reform is 20%, recovery of

transportation system is 13% and clothing

reform is 12%.

Bu araştırmanın amacı, erken cumhuriyet

döneminin sosyal hayatındaki reformlarını

Amerika’nın ve dünyanın en etkili gazetelerinden

biri olan The New York Times (NYT)

perspektifinden ele almaktır. Doküman inceleme

yoluyla yapılan araştırma dönem olarak 1923-

1938 tarihleriyle; kapsam olarak, kadın hakları,

eğitimdeki gelişmeler, sanata yaklaşım, ulaşım ve

kıyafet reformu; araştırma kaynağı olarak da

NYT gazetesiyle sınırlandırılmıştır. Araştırma

NYT’nin 1851-2015 yıllarındaki koleksiyonunun

ilgili döneminin taranmasıyla hazırlanmıştır.

Gazetede Türkiye’deki sosyal değişime ilişkin

yazılar genellikle haber niteliklidir ve bu konuda

yorum tarzındaki yazı sayısı sınırlıdır. Yapılan

yorumlar her ne kadar Türkiye ile ilgili gibi

görünse de ağırlıklı olarak İstanbul ele alınmıştır.

Araştırmanın temaları kadın, eğitim, sanat,

ulaşım ve kıyafet olarak belirlenmiştir. Gazetede

dönemle ilgili haber ve yorumların oransal

dağılımı şöyledir: Türkiye’de kadın reformu %

30, eğitim reform % 25, sanat reform % 20,

ulaşım sisteminin iyileştirilmesi % 13, kıyafet

reform % 12.