Mobil-FeTeMM Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Mühendislik Tasarım Süreç Becerilerine Etkisi


Creative Commons License

TÜRKOGUZ S., Kayalar A.

Asian Journal of Instruction, vol.9, no.2, pp.34-54, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.47215/aji.974899
  • Journal Name: Asian Journal of Instruction
  • Journal Indexes: Art Index
  • Page Numbers: pp.34-54
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Çalışma mobil-FeTeMM öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının mühendislik tasarım süreç becerilerine etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma deneysel araştırma modellerinden ön test-son test denkleştirilmemiş kontrol gruplu yarı deneysel araştırma modeline göre tasarlanmıştır. Bu çalışmanın katılımcıları Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programı üçüncü sınıfının iki farklı şubesinde kayıtlı öğretmen adaylarıdır. Ders döneminin başında yansız atama yöntemine göre bu iki sınıftan biri deney grubu (n: 45) ve diğeri de kontrol grubu (n: 25) olarak belirlenmiştir. Deney grubunda mobil-FeTeMM öğretim uygulamaları; kontrol grubunda ise sadece FeTeMM öğretim uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada Türkçeye uyarlanmış “Mühendislik Tasarım Süreç Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Sonuç olarak çalışma, mobil-FeTeMM öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarının mühendislik tasarım süreci becerilerini kontrol grubuna göre etkili bir şekilde geliştiremediğini göstermiştir. Ayrıca hem deney hem de kontrol grubundaki öğretmen adayları FeTeMM öğretim uygulamalarını gerçekleştirirken alternatif tasarım üretme, model geliştirme ve tasarlanan ürünü revize etme ile ilgili mühendislik tasarım süreç becerilerinde zorlanmışlardır. FeTeMM öğretim uygulamalarının amacına ulaşması için öğretmen adaylarının mobil teknolojilerinin sensör özelliklerini etkin kullanması ve tasarım becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir.