19. YÜZYILIN 40 YILINDA İZMİR: 1836-7 THOMAS GRAVES, 1856 LUIGI STORARI VE 1876 LAMEC SAAD PLANLARININ KARŞILAŞTIRILMASI


Alpaslan H. İ.

in: MİMARLIK, PLANLAMA VE TASARIMDA GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, Doç. Dr. Gülden Sandal Erzurumlu, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.91-112, 2022

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2022
  • Publisher: Gece Kitaplığı
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.91-112
  • Editors: Doç. Dr. Gülden Sandal Erzurumlu, Editor
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

zmir’in Osmanlı dönemi yapılı çevresine dair birçok alandan uzmanın nitelikli eserleri ile oluşan bir literatürden söz etmek mümkündür. Bu literatürün önemli bir kısmı kent merkezindeki büyük ölçekli değişimler ve yararlanılabilecek kaynakların çoğalması ile bağlantılı olarak 19. yüzyılına odaklanır1 . Bu yüzyılın başlarından itibaren kent merkezini kapsayan planların günümüz tekniklerine yakın karakterde çizilmeye başlanması, yapılı çevre hakkındaki yorumların dayanaklarını güçlendirir. Sözkonusu planların sağladığı olanaklara rağmen 19. yüzyıl kent merkezine dair kaynaklardaki nicel verilerin ortaya çıkarıldığı ve karşılaştırmalı olarak yorumlandığı çalışmalar ise nadirdir2 . Bu çalışma, 19. yüzyıla ait yirmişer yıl arayla çizilen üç plandan bilgisayar destekli çizim programlarının sağladığı olanaklarla, bugüne kadar değinilmeyen sayısal verileri derlemeyi ve bunların karşılaştırmalı olarak yorumlanması ile 19. yüzyıl kent tarihi literatürüne katkı yapmayı amaçlamaktadır.