Doğu Pontidler in Giresun Kd Türkiye volkano sedimanter serileri içinde yer alan Kretase Okyanusal Kırmızı Katmanlarının KOKK planktonik foraminiferleri


SARI B., KANDEMİR R., AYDIN F., OĞUZ F., BAŞER R., ŞEN C., ...More

69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 11 - 15 April 2016

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes