SPECIAL REORGANIZATION FOR SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES (SMEs)


Haşhaş A.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, vol.25, no.1, pp.267-320, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Micro, small and medium-sized enterprises have an important place in the world economy in terms of both numerical redundance and economic importance. When the provisions of the reorganization law, which is regulated as a legal and economic solution to the insolvency of the enterprises, were tried to be applied to the enterprises within this scope, two main problems were encountered. The first of these problems is that the economic actors in question cannot resort to this method due to its complexity, length and cost, and cannot access to a judicial service. The second problem is that those who have somehow resorted to this procedure cannot continue the process or gain efficiency for the same reasons. As the ordinary reorganization provisions did not work properly in small enterprises, it was decided that a di fferent method was needed for these enterprises and studies were started. In this context, trials of a simplified procedure for small businesses were carried out. On the basis of the studies carried out in this field, the simplified procedure is more rapid, less burdensome and less complex in various aspects. In this study, global policy makers such as the World Bank and UNCITRAL and the studies in the United States of America, which have the widest experience in reorganization law, have been taken into account.
Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, hem sayısal fazlalık, hem de ekonomik önem bakımından dünya ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadırlar. İşletmelerin ödeme güçlüğü sorunlarına hukukî ve ekonomik bir çözüm olarak düzenlenen yeniden yapılandırma hukuku hükümleri bu kapsamdaki işletmelere uygulanmak istendiğinde temel iki sorunla karşılaşılmıştır. Bu sorunlardan ilki, söz konusu ekonomik aktörlerin karmaşıklık, uzunluk ve pahalılık nedeniyle bu yola hiç başvuramamaları, yargısal bir hizmetten yararlanamamalarıdır. İkinci sorun ise, bir şekilde bu yola başvurmuş olanların, aynı nedenlerle süreci devam ettirememeleri veya verim alamamalarıdır. Olağan yeniden yapılandırma hükümlerinin küçük işletmelerde düzgün çalışmaması üzerine, bu işletmeler için farklı bir usûle ihtiyaç duyulduğuna kanaat getirilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda küçük işletmeler için basitleştirilmiş bir usûle dair denemeler gerçekleştirilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların temelinde, basitleştirilmiş usûlün, çeşitli açılardan daha seri ilerleyen, daha ucuz ve daha az karmaşık olmasının sağlanması ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada, Dünya Bankası, UNCITRAL gibi küresel politika yapıcılar ile yeniden yapılandırma konusunda en geniş birikime sahip olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çalışmalar dikkate alınmıştır.