Measurments Of MItral Valve Area WIth Color Doppler Flow In MItral StenosIs


Ergene A. O., Kozan Ö., Dindar İ., Çağlar N., Bayram A.

SELCUK MEDICAL JOURNAL, vol.8, no.4, pp.551-558, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 4
  • Publication Date: 1992
  • Journal Name: SELCUK MEDICAL JOURNAL
  • Page Numbers: pp.551-558
  • Dokuz Eylül University Affiliated: No

Abstract

 

Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi'nde Ara-lık 1991-Agustos 1992 tarihleri arasında mitral dar-ligi nedeniyle kardiak kateterizasyon uygulanan 20 olguda renkli doppler akını ile mitral kapak alanı he-saplandı. Klinik çalışmada renkli doppler akını öl-çünderinde mitral kapak orifisi eliptik kabul edildi ve ır/3 (tırb) formülü kullanılarak kapak alanı he-saplandı. Kısa eksen (a) apikal uzun eksen gö-rüntüde,' mitral kapak orifisi renkli akım jeti ge-uzun eksen (b) aynı yerden transdoserin 90° saat yönünde döndürülmesiyle elde edilen genişlik alındı. Ayrıca olgularda two-dimentional eko-kardiyografi ve pressure half-time metoduyla mitral kapak alanı ölçümleri yapıldı. Bu ökünder ka-teterizasyon ile hesaplanan mitral kapak alanı öl-Çümleriyle karşdaşurıldı. Tüm olgularda reııkli doppler akım ile mitral kapak alwu ölçüldü. Kateter ve renkli doppler akım ile ökükn mitral kapak alanları arasında önemli ko-relasyon vardı (r=0.92) Two-dimentional eko-kardlogıy«i ve kateter ile ölçülen mitral kapak altın-ları arasında iyi bir korelasyon vardı (1-.0.81). Buna ragmen pressure-half-time metoduyla ve ka-teterizasyon ile tikülen mitral kapak alanları ara-sında korelasyon zayıf!, (r=0.70). Bu metotlia aort yetmezligi olaıı mitral darlığı olgularında mitral kapak alanının oldugundan büyük öküldfigü g0- rüldü. Bu bulgular mitral darlıgı olgularında renkli doppler akını teknig,i ile kapak alanının doğru olarak ölçülebileregini göstermektedir.