Mobil Belediye Aplikasyonlarında Hizmet Kalitesi: İzmir Örneği


Creative Commons License

Onaran B.

uluslararası yönetim akademisi dergisi, vol.5, no.1, pp.16-31, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bilgi Çağı’yla beraber kamu alanı hızlı bir dijitalleşme sürecinden geçmektedir. Dijitalleşmenin önemli bir boyutunu oluşturan mobil yazılım sektörü de günden güne daha önemli bir hale gelmektedir. Buna göre Türkiye’de halka en yakın demokratik kamu kurumları olan belediyeler de mobil cihazlar ekseninde dijitalleşme çalışmaları yapmaktadır. Bu noktada uygulamaların kaliteli hizmet sağlaması büyük önem taşımaktadır. Çalışmanın amacı İzmir örneğindeki m-belediyecilik uygulamalarını hizmet kalitesi boyutlarıyla değerlendirmektir. Bu doğrultuda uygulama mağazalarındaki; “Acil İzmir”, “Bizİzmir”, “Eshot Mobil”, “İzmir Büyükşehir Belediyesi” ve “İZUM” adlı m-belediyecilik uygulamalarındaki kullanıcı yorumları üzerinde içerik analizi uygulanmıştır. Vatandaşların m-belediyecilik uygulamalarının varlığından, hizmetlerin içeriğinden memnun olduğu görülmüştür. Tasarımsal açıdan ise kullanım kolaylığı beğeni kazanmıştır. Ancak asıl öne çıkan boyut olan güvenilirlikte vatandaşların algısı negatif yönelimli bulunmuştur. Ayrıca; duyarlılık, enformasyon, verim ve güvenlik konu başlıkları algılarının da negatif yönelimli olduğu tespit edilmiştir. Genel anlamda vatandaşların hizmet kalitesi algısının düşük olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmada m-belediyecilik uygulamalarının hizmet kalitesine yönelik önerilere yer verilmiştir. Bu yönüyle araştırmanın belediyeler için güncel bir rehber niteliği taşıması hedeflenmiştir.