15’inci ve 17’nci Yüzyıllar Arası Osmanlı Ceza Hukukunda Para Cezaları Bakımından Kanunîlik İlkesinin Geçerliliği


NESLİ A.

Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi, vol.26, no.2, pp.291-320, 2018 (Peer-Reviewed Journal)