AYAKKABIDA TASARIM SÜRECİ AYAKKABI TASARIMI EĞİTİMİNİN KAPSAMI


Creative Commons License

Erdönmez C.

ULUSLARARASI KÜLTÜR, SANAT VE TOPLUM SEMPOZYUMU, Van, Turkey, 18 - 20 October 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Van
  • Country: Turkey
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

AYAKKABIDA TASARIM SÜRECİ &

AYAKKABI TASARIMI EĞİTİMİNİN KAPSAMI

Öğr. Gör. Canan ERDÖNMEZ[1]

Özet

Tasarım, yaşandığı ortamın koşullarıyla beslenen bir olgudur. Zincirleme bir düzendir: toplumun, coğrafi konumu, ekonomik, sosyal ve siyasal yapısı; teknolojik, bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri sözü edilen düzenin temel etkenleri olarak belirleyicidir. Savaşlar, barışlar, doğa olayları, keşifler, teknoloji, ekonomi, sanatı ve modayı her açıdan etkilemiş, geliştirmiş ya da geriletmiştir. Böyle bir sistemin içinde ayakkabı modası da tek başına düşünülemez, çoklukla toplumsal ektenler ve giyim modasıyla paralel gelişmiştir. Ayakkabı her zaman içinde yer aldığı kültürü yansıtan bir aksesuar olmuştur. Araştırmalar tüm toplumlarda ayakkabının ait olduğu kültürü simgelediğini ve bu kültürde kendine has bir yer edindiğini göstermektedir.

 Ayakkabı, kültürel bir sembol olduğu kadar aynı zamanda bir statü sembolü olmuştur. Kullanan kişinin giyim tarzını, ekonomik ve mesleki konumunu, insanlar arasında bazı sosyo-kültürel, hatta cinsel özelliklerini yansıtan bir aksesuar olması, ayakkabının tüm etkenlerle beraber değerlendirilmesi gereken bir aksesuar olduğunu göstermektedir. Ayakkabı tasarımına öncelikle bu temel etkenler üzerinden tespitlerle başlanır, ARGE süreci, hedef kitlenin satın alma eğilimleri, teknik koşullar, mood board hazırlama, renk ve malzeme seçimi, kalıp, taban, saya, malzemeler, aksesuarları kapsayan eskiz süreci, tasarım süreci, ıstampa ve prototip üretim, üretim öncesi problem çözme ve üretim programının hazırlanması, üretim sürecinin takibi şeklinde devam eder. Ayakkabı tasarımı eğitimi alan kişi bu süreçleri tecrübe ederek bu yetkinliğe sahip olarak mezun olur.

Yukarıda özetlenen disiplinlerde yetişen bir ayakkabı tasarımcısının başarısı; sektör beklentilerini göz önüne tutarak, yönlendirmelerdeki kısıtlamalara yaratıcı çözümler bularak, doğru zamanda doğru platformda sunmak üzere, tercih edilen, heyecan verici ve yenilikçi ayakkabılar tasarlamasıdır. Bu sunumda ayakkabı tasarımı eğitiminin kapsamı ve tasarım sürecinin örneklerle desteklenerek anlatılması hedeflenmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Ayakkabı, Tasarım, Eğitim

 

DESIGN PERIOD OF SHOE &

 THE SCOPE OF SHOE DESIGN EDUCATION

 

Abstract

Design is something that lives on the conditions of its living area. It is continuous order: the society, its geographical location, economic, social and political structure; technological, scientific, cultural and artistic developments are the determiners as basic parameters of the above- mentioned order. War, peace, natural phenomenon and discoveries influenced, improved and downgraded technology, economy, art and fashion in every aspect. In an order like this, shoe fashion cannot be considered on alone; it has mostly developed in accordance with social factors and clothing fashion. Shoe has always been an accessory that reflects the culture it belongs. Studies shows that in every societies, shoe symbolises the culture it belongs and has its own place in this culture. Shoe has been a status symbol as much as a cultural one. Representing the wearer’s clothing style, economical and professional status, being an accessory that reflects some cultural and even sexual features shows that the shoe is an accessory that should be analysed along with all other factors. Shoe designing begins via these key factors.

The research and development process proceeds as the observation of  buying habits of the target group, technical requirements, preparing the mood board, colour and material choice, mould, sole, upper, materials, drawing process including accessories, designing process, stamp and prototype production, problem- solving process before the production, preparing the production schedule and production process. A person with a- shoe designing education background graduates with a competence by experiencing these processes.

The shoe designer’s success who has been taught the above- mentioned disciplines is to design trendy, exciting, innovative shoes by taking the industrial expectations into account, finding creative solutions for restricting leadings and the suitable shoes to be presented in the suitable platform.

In this study, the aim is to present the content of shoe designing education and production process by exemplifying.

 

Keywords: Shoes, Design, Education


[1] Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü, Moda Aksesuar Tasarım Ana Sanat Dalı / Öğretim Görevlisi / canan.erdonmez@gmail.com

AYAKKABIDA TASARIM SÜRECİ &

AYAKKABI TASARIMI EĞİTİMİNİN KAPSAMI

Öğr. Gör. Canan ERDÖNMEZ[1]

Özet

Tasarım, yaşandığı ortamın koşullarıyla beslenen bir olgudur. Zincirleme bir düzendir: toplumun, coğrafi konumu, ekonomik, sosyal ve siyasal yapısı; teknolojik, bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri sözü edilen düzenin temel etkenleri olarak belirleyicidir. Savaşlar, barışlar, doğa olayları, keşifler, teknoloji, ekonomi, sanatı ve modayı her açıdan etkilemiş, geliştirmiş ya da geriletmiştir. Böyle bir sistemin içinde ayakkabı modası da tek başına düşünülemez, çoklukla toplumsal ektenler ve giyim modasıyla paralel gelişmiştir. Ayakkabı her zaman içinde yer aldığı kültürü yansıtan bir aksesuar olmuştur. Araştırmalar tüm toplumlarda ayakkabının ait olduğu kültürü simgelediğini ve bu kültürde kendine has bir yer edindiğini göstermektedir.

 Ayakkabı, kültürel bir sembol olduğu kadar aynı zamanda bir statü sembolü olmuştur. Kullanan kişinin giyim tarzını, ekonomik ve mesleki konumunu, insanlar arasında bazı sosyo-kültürel, hatta cinsel özelliklerini yansıtan bir aksesuar olması, ayakkabının tüm etkenlerle beraber değerlendirilmesi gereken bir aksesuar olduğunu göstermektedir. Ayakkabı tasarımına öncelikle bu temel etkenler üzerinden tespitlerle başlanır, ARGE süreci, hedef kitlenin satın alma eğilimleri, teknik koşullar, mood board hazırlama, renk ve malzeme seçimi, kalıp, taban, saya, malzemeler, aksesuarları kapsayan eskiz süreci, tasarım süreci, ıstampa ve prototip üretim, üretim öncesi problem çözme ve üretim programının hazırlanması, üretim sürecinin takibi şeklinde devam eder. Ayakkabı tasarımı eğitimi alan kişi bu süreçleri tecrübe ederek bu yetkinliğe sahip olarak mezun olur.

Yukarıda özetlenen disiplinlerde yetişen bir ayakkabı tasarımcısının başarısı; sektör beklentilerini göz önüne tutarak, yönlendirmelerdeki kısıtlamalara yaratıcı çözümler bularak, doğru zamanda doğru platformda sunmak üzere, tercih edilen, heyecan verici ve yenilikçi ayakkabılar tasarlamasıdır. Bu sunumda ayakkabı tasarımı eğitiminin kapsamı ve tasarım sürecinin örneklerle desteklenerek anlatılması hedeflenmektedir.

 

Anahtar Kelimeler: Ayakkabı, Tasarım, Eğitim

 

DESIGN PERIOD OF SHOE &

 THE SCOPE OF SHOE DESIGN EDUCATION

 

Abstract

Design is something that lives on the conditions of its living area. It is continuous order: the society, its geographical location, economic, social and political structure; technological, scientific, cultural and artistic developments are the determiners as basic parameters of the above- mentioned order. War, peace, natural phenomenon and discoveries influenced, improved and downgraded technology, economy, art and fashion in every aspect. In an order like this, shoe fashion cannot be considered on alone; it has mostly developed in accordance with social factors and clothing fashion. Shoe has always been an accessory that reflects the culture it belongs. Studies shows that in every societies, shoe symbolises the culture it belongs and has its own place in this culture. Shoe has been a status symbol as much as a cultural one. Representing the wearer’s clothing style, economical and professional status, being an accessory that reflects some cultural and even sexual features shows that the shoe is an accessory that should be analysed along with all other factors. Shoe designing begins via these key factors.

The research and development process proceeds as the observation of  buying habits of the target group, technical requirements, preparing the mood board, colour and material choice, mould, sole, upper, materials, drawing process including accessories, designing process, stamp and prototype production, problem- solving process before the production, preparing the production schedule and production process. A person with a- shoe designing education background graduates with a competence by experiencing these processes.

The shoe designer’s success who has been taught the above- mentioned disciplines is to design trendy, exciting, innovative shoes by taking the industrial expectations into account, finding creative solutions for restricting leadings and the suitable shoes to be presented in the suitable platform.

In this study, the aim is to present the content of shoe designing education and production process by exemplifying.

 

Keywords: Shoes, Design, Education


[1] Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü, Moda Aksesuar Tasarım Ana Sanat Dalı / Öğretim Görevlisi / canan.erdonmez@gmail.com