Babür'ün Kâbil'deki Kayıp Üstü Açık Türbesi ile ilgili Bir Not


Palalı S.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.XXIV, pp.207-223, 2006 (Peer-Reviewed Journal)