Lacan’ın Kavramlarıyla Genet’nin Hizmetçiler ve Balkon’unu Okumak Yıl 2023, Sayı 29, 159 - 168, 27.01.2023


Keçicioğlu S., Akın B. A.

YEDİ: SANAT, TASARIM VE BİLİM DERGİSİ, no.29, pp.159-168, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma Jean Genet oyunlarında karakter temsiliyetlerine ve karakterlerin içinde bulunduğu döngüsel motiflere farklı bir bakış açısı sunmayı amaçlamıştır. Genet oyunlarında karakterleri çoğunlukla aynaların karşısında, kılık değiştirirken, başka insanlar olmayı arzularken, rol oynarken temsil eder. Daima kendilerinde olmayan bir durumun arzusu içindedirler. Bulundukları yer, konum, statü her ne ise ondan apayrı bir yeri arzularlar. Dönüştürmek isteyip, asla dönüştüremedikleri bir çıkmazın, döngünün içindedirler. Genet’nin karakterlerinin içinde bulunduğu bu tema değişmez bir imge gibidir. Lacan’ın teorilerinde de benzer bir motif bulunur. Arzu nesnesi teorisinden yola çıkarak, öteki, nesne a, öznenin inşası gibi kavramlar üzerinden bakıldığında kendisinde olmayanı arzulama hali, başkası üzerinden oluşturulan kimlik gibi kavramsal bağlamda Genet karakterlerine bir yorum getirmek oldukça mümkün. Ayna evresi Lacan’ın psikanaliz dünyasına girişi adına en önemli evresidir. Kimlik inşasındaki öznenin diyalektiği ve yabancılaşma perspektifi Hizmetçiler oyununda aranmıştır. Benlik ve ego oluşumu, Öteki ile ilişki ve objet petit a gibi kavramlar üzerinden de Balkon oyunundaki karakter temsiliyetleri ile paralellik kurmaya çalışarak okunmuştur.