HASTANE İŞLETMELERİNDE KISITLAR TEORİSİ YAKLAŞIMI VE ÖRNEK BİR UYGULAMA


Yükçü S., Yüksel İ.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.29, no.3, pp.557-578, 2015 (Peer-Reviewed Journal)