Köprüüstü Tasarımı Ergonomik Analizi Kullanıcı Algısı Üzerine Bir Çalışma


Creative Commons License

Kan E., Kişi H.

Journal of ETA Maritime Science, vol.4, no.2, pp.113-133, 2016 (Peer-Reviewed Journal)