İki kanallı alt çene köpek dişlerinin endodontik tedavileri: Üç olgu sunumu


GÖKTÜRK H., BÜYÜKGEBİZ F., TEKİN E.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, pp.41-45, 2016 (Peer-Reviewed Journal)