Morphometric and morphological evaluation of the superior articular facet of the atlas


Creative Commons License

Çırpan S., Demirci G. N., Kiray A.

11th Anatomy Winter Days, Aydın, Turkey, 7 - 09 March 2024, vol.1, pp.23

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Aydın
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.23
  • Dokuz Eylül University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Understanding the detailed anatomy of the atlantooccipital

joint is crucial in diagnosis and surgical treatment of

craniovertebral junction anomalies. Changes in the morphology

of the superior articular facet (SAF) of the atlas, one of the

surfaces that forms the joint, can lead to instability, restricted

movement, hypermobility, and vascular and neurological

symptoms. This study aims to investigate the morphology and

morphometry of SAF of the atlas, which is one of the surfaces

that forms the joint.

Methods: Seventy atlases from the bone collection of

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Dokuz Eylül

University, with unknown age and gender, were examined.

Measurements were taken using digital caliper and macroscopic

examination and digital calipers.

Results: The anteroposterior length of the SAF was measured

as 23.08±2.61 mm on the right side and 23.29±2.54 mm on

the left side. The transverse length of SAF was measured as

11.06±1.20 mm on the right side and 11.09±1.03 mm on the

left side. The shape of the SAFs were evaluated macroscopically

and classified in three types. The types and frequencies

were as followinfg: 50 (39.1%) were eight-shaped, 29 (22.7%)

were kidney-shaped, and 19 (14.8%) were oval-shaped.

Conclusion: Successful surgical treatment of craniovertebral

joint requires a detailed understanding of the anatomy of the

atlas. The data obtained from our study is important in terms

of our large number of bone collection from a spesific geographic

region and may be helpful for clinicians, who perform

surgical treatments of craniovertebral joint.

Keywords: Superior articular facet, atlas, morphometry,

morphology

Amaç: Articulatio atlantooccipitalis anatomisinin detaylı bilinmesi, craniovertebral bileşkenin anomalileri ve cerrahi tedavilerinde önem taşır.  Atlas’ın facies articularis superior’unun (FAS) morfolojisindeki değişiklikler, aticulatio atlantooccipitalis 'de instabiliteye yol açarak hareketlerin kısıtlanmasına veya hipermotiliteye yol açarak vasküler ve nörolojik semptomlara neden olabilir. Çalışmada eklemi oluşturan yüzeylerden biri olan atlas’ın FAS’ının morfolojik ve morfometrik incelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Laboratuvarı’na ait  kemik koleksiyonundan,  yaşı ve cinsiyeti bilinmeyen 70 adet atlas’ta gerçekleştirildi. Makroskopik inceleme ve digital kaliper kullanılarak ölçümler yapıldı.

Bulgular: FAS’ın anteroposterior uzunluğu sağda 23.08 ± 2.61 mm, solda 23.29 ± 2.54 mm, ortalama 23.19 ± 2.57 mm ölçüldü. FAS’ın transvers uzunluğu sağda 11.06 ± 1.20 mm, solda 11.09 ± 1.03 mm, ortalama 11.07 ± 1.11 mm ölçüldü. FAS yüzey şekline göre incelendiğinde 50 ( %39.1) adet sekiz, 29 (%22.7) adet böbrek, 19 (%14.8) adet oval şeklinde olduğu gözlendi.

Sonuç: Craniovertebral eklem insitabilitesinin uygun ve başarılı cerrahi tedavisi, FAS anatomisinin detaylı bir şekilde bilinmesini gerektirir. Bu çalışmada bulunduğumuz coğrafyaya ait verilerin elde edilmesi ve cerrahi tedavilerde bulunan sonuçlardan yaralanılmasını umuyoruz.

Anahtar kelimeler: FAS, atlas, morfometri, morfoloji