Fakülte Öğrenci İşleri Birimi için MEAN Yığını Kullanılarak Destek Yönetim Sistemi Geliştirilmesi


TEKE İ., TARHAN Ç.

Journal of Information Systems and Management Research, vol.5, no.1, pp.22-33, 2023 (Peer-Reviewed Journal)